LOGIN

KOM IHÅG FÖLJANDE:

* Tänk på att dra bort 30 min lunchrast per dag även om du äter pedagogisk lunch. Schemat på skolorna/förskolorna är lagda för att få 30 min egen rast.

 

* Skriv in arbetstiden på Kompetensnätverkets bekräftelse och lämna kvar på skolan/förskolan. Ta ett foto med mobilen av den ifyllda bekräftlesen innan du lämnar den på skolan/förskolan och maila Carina carina@kompetensnatverket.se 

 

* Om du äter lunch på skolan/förskolan - betala kontant direkt till skolan/förskolan.