LOGIN

KOM IHÅG FÖLJANDE:

* Tänk på att dra bort 30 min lunchrast per dag även om du äter pedagogisk lunch. Schemat på skolorna/förskolorna är lagda för att få 30 min egen rast.

 

* Skriv in arbetstiden på Kompetensnätverkets bekräftelse och lämna kvar på skolan/förskolan. Ta en egen kopia om du önskar. Skriv exakt samma arbetstid och vem som har verifierat tiden på den digitala bekräftelsen och skicka till Kompetensnätverket.

 

* Om du äter lunch på skolan/förskolan - betala kontant direkt till skolan/förskolan.


* Kompetensnätverket har ramavtal med Umeå kommun.