SÖKER DU LÄRARE?

På jakt efter kvalificerad personal?

 

 

Vem har arbetsgivaransvaret?

(Anställning, lön, försäkring, sociala avgifter, sjuklön)
Kompetensnätverket har arbetsgivaransvaret.


Vikariens lön? 
Kompetensnätverket lönesätter de som skriver in sig i poolen.
Kompetensnätverket betalar lönen.


Vad händer om vikarien blir sjuk? 

Kompetensnätverket skickar en ny person om behovet kvarstår.
Debitering enligt beställning.


Personalkategorier:

Uthyrning sker per timme - inga övriga kostnader
tillkommer

Städpersonal

Kökspersonal

Barnskötare

Förskollärare

Fritidspedagog

Musiklärare

Idrottslärare

Slöjdlärare

Bildlärare

Grundskollärare med olika ämnesinriktning

Gymnasielärare med olika ämnesinriktning

Administrativ personal (ex. hjälp med schemaläggning etc.)

Skolledare

Kurator

Skolsköterska

 

Vanliga frågor och svar från Dig som söker personal:

 

1. Vi vill hyra personal – hur gör vi?

Ring förutsättningslöst 070-3375590 ofta har vi en vikarie på plats inom någon timme.


2. Vilka typer av lärare och pedagoger har ni?

Vi kan hjälpa dig alla tänkbara typer av lärare och pedagoger med
kunskaper i såväl teoretiska som praktiska ämnen på alla nivåer inom
skola och utbildning.

 

3. Finns det någon regel om minsta antalet timmar som vi måste hyra?

Nej, Du hyr per timme och inga andra kostnader tillkommer.
Vid längre vikariat så kan Du efter 3 månader om alla parter är
överens "ta över" vikarien och göra en egen anställning.


4. Vad kostar det?

Kompetensnätverket tar fullt arbetsgivaransvar. I timpriset ingår
alla personalkostnader för rekrytering och anställning, lön, sociala
avgifter, semesterlön, skatt, försäkringar, sjukfrånvaro samt
administration. Du betalar alltid ett fast pris per arbetstimme. Inga
kostnader förutom moms tillkommer. Ring och tala med VD Carina Arkhult 070-3375590.


Rekrytering:

Vi på Kompetensnätverket rekryterar alla yrken inom skola/förskola och
har hela Sverige som arbetsfält.
Vi rekryterar, förutom skolledare, också kuratorer, lärare och
pedagoger.

 

Rekryteringsprocessen inom skola/förskola är ofta tidskrävande och
omfattande. Det kan ta lång tid att hitta en ny medarbetare som har rätt
kompetens och som passar in på skolan/förskolan.
Genom att låta rekryteringen gå via Kompetensnätverket blir denna
process oftast betydligt enklare och kortare och i slutändan
kostnadseffektiv för skolan/förskolan.
Om du vill känna extra trygghet i valet så kan vi ordna en hyr först-
lösning - anställ sedan! Ring och tala med VD Carina Arkhult 070-3375590

 

Detta får du konkret om du anlitar oss!

 

• Kravinventering
• Annonsering
• Manuell sökning i våra nätverk!
• Utvärdering, sortering och sammanställning av ansökningar
• Djupintervjuer med kandidater
• Referenstagning
• Presentation av lämpliga kandidater
• Rådgivare och diskussionspartner under hela processen.
• Uppföljning. Kompetensnätverket följer upp alla rekryteringar genom
personliga samtal med såväl anställd som chef.

 

Specialistområden:

Vi hyr ut och rekryterar inom följande specialistområden:
• Skolledare
• Kurator
• Lärare
• Förskollärare
• Chefer inom hela yrkesområdet skola/förskola

 

Kostnad:

Enl. offert eller överenskommelse

 

Välkommen med din förfrågan till VD Carina Arkhult 070-3375590!